Selecteer een pagina

Nmbrs® HR software

Voor een efficiënte en effectieve salarisadministraties gebruiken wij de salarisadministratie van Nmbrs. Dit pakket is door ons geselecteerd vanwege de uitgebreide faciliteiten op het gebied van het voeren van salarisadministraties en HR-activiteiten.

Nmbrs:

 • Web-gebased, dus overal inloggen
 • AVG-proof
 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
 • Compleet en in afstemming met uw medewerkers
 • Eenvoudig schakelen met uw P&O dienstverlener

HR module

De optionele HR-module biedt standaard heel veel mogelijkheden op het gebied van HR-workflows en vastlegging van gegevens van medewerkers. Dankzij het eenvoudig in- of uitschakelen van onderdelen is de HR module in te richten op een manier die past bij uw organisatie.

De voordelen:

 • Upload en raadpleeg HR-dossiers
 • Zet eenvoudig een digitaal personeelsdossier op.
 • Verstuur geen vertrouwelijke informatie per email, maar houd deze beschermd door te werken met geautoriseerde inlogs.
 • Signaleer aflopende arbeidsovereenkomsten en andere HR-zaken.
 • Registreer en houd overzicht in verlofdagen.
 • Koppel ziekteverzuimregistratie aan een ziekteverzuimportal.
 • Diverse uitgebreide rapportagemogelijkheden.
 • Uitgebreide workflow mogelijkheden.
 • Voeg sollicitanten toe met de mogelijkheid om gegevens over te zetten naar medewerker.

 

Rollen en toegangsrechten in Nmbrs

Iedere medewerker krijgt in Nmbrs® een rol toebedeeld. Deze rol bepaalt welke rechten de betreffende medewerker heeft. Naar gelang de rol kunnen rechten worden aan- en uitgezet.

De mogelijkheden zijn zeer divers. Denk hierbij aan een managersrol voor o.a. het goed- en/of afkeuren van verlofaanvragen en inzien van verloftegoeden. Voorafgaand aan de inrichting van Nmbrs wordt uitgebreid stilgestaan bij de indeling van deze rollen. Gedurende het gebruik zijn deze rollen en rechten uiteraard aanpasbaar.

Nmbrs app en medewerkerstoegang via webportal

Met de Nmbrs app kan iedere medewerker digitaal zijn/haar salarisstrook inzien. Afhankelijk van de wensen van de werkgever heeft de medewerker o.a. ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf zijn persoonlijke gegevens te wijzigen, verlofdagen aan te vragen, declaraties in te dienen, jaaropgave in te zien, etc.

Totaal of modulair

Met kennis van continu veranderende wet- en regelgeving, verzorgen wij uw complete personeelsmanagement of een onderdeel daarvan.