...persoonlijk betrokken

Salarisadministratie

Meer dan het verzorgen van loonstroken.

Is het niet vreemd dat salarisadministraties meestal worden gezien als een op zichzelf staande activiteit? Wij vinden van wel. Daarom maken wij het voeren van een correcte salarisadministratie juist complementair aan onze P&O dienstverlening. Uw salarisadministratie als integraal onderdeel van uw volledige P&O activiteiten.

Zelf doen of uitbesteden?

Met onze dienstverlening op het gebied van salarisadministratie is het mogelijk om uw salarisadministratie volledig zelf te verzorgen, deels uit te besteden of volledig uit te besteden. Welke keuze het best past bij uw organisatie hangt af van beschikbare tijd voor en kennis van salarisadministratie. Wij informeren u hier graag persoonlijk over.

Dijkstra & Van Puffelen biedt op het gebied van salarisadministratie twee dienstenpakketten.

Salaris Compleet: Volledig ontzorgd

Met Salaris Compleet ontzorgen wij u en geven proactief advies op het gebied van het voeren van een volledige en correcte salarisadministratie. U communiceert met een vaste specialist uit ons team voor een optimale betrokkenheid en afstemming. U profiteert niet alleen van onze kennis van salarissen, maar maakt ook nog eens gebruik van de P&O inhoudelijke kennis van uw contactpersoon. Met deze vorm nemen wij deze werkzaamheden compleet uit handen als uw eigen P&O afdeling.

Salaris Basis: Zelf verzorgen

Bij het Salaris Basispakket voert u zelf uw salarisadministratie in het salarisadministratiepakket Nmbrs®, inclusief alle nodige mutaties. Heeft u vragen, dan is ons team aanspreekpunt en helpen wij u verder op weg. Heeft u enige kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie, wet- en regelgeving en Nmbrs en heeft u de tijd voor deze werkzaamheden, dan is dit dienstenpakket wellicht passend voor u.

Salarisadministraties met Nmbrs®

Wij verzorgen salarisadministraties met behulp van het web-gebaseerde gebruiksvriendelijke salarisadministratiepakket Nmbrs. Dit pakket biedt zeer uitgebreide faciliteiten op het gebied van het voeren van salarisadministraties en HR-activiteiten. De basis van het pakket is een overzichtelijke en complete salarisadministratie. De optionele HR-module biedt standaard heel veel mogelijkheden op het gebied van HR-workflows en vastlegging van gegevens van medewerkers. U kunt zelf bepalen welke mogelijkheden u wilt benutten, niet wilt benutten of in een later stadium wil gaan benutten.

Demo van Nmbrs gewenst? Neem gerust contact met ons op.

Rollen en Toegangsrechten

Iedere medewerker krijgt in Nmbrs® een rol toebedeeld. Deze rol bepaalt welke rechten de betreffende medewerker heeft. Naar gelang de rol kunnen rechten worden aan- en uitgezet.

De mogelijkheden zijn zeer divers. Denk hierbij aan een managersrol voor o.a. het goed- en/of afkeuren van verlofaanvragen en inzien van verloftegoeden. Voorafgaand aan de inrichting van Nmbrs wordt uitgebreid stilgestaan bij de indeling van deze rollen. Gedurende het gebruik zijn deze rollen en rechten uiteraard aanpasbaar.

Nmbrs app en medewerkerstoegang via webportal

Met de Nmbrs app kan iedere medewerker digitaal zijn/haar salarisstrook inzien. Afhankelijk van de wensen van de werkgever heeft de medewerker o.a. ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf zijn persoonlijke gegevens te wijzigen, verlofdagen aan te vragen, declaraties in te dienen, jaaropgave in te zien, etc.

HR-Module

De Nmbrs HR module biedt zeer uitgebreide mogelijkheden om het werk van de medewerker met P&O verantwoordelijkheid te vergemakkelijken zoals:

  • Invoer van alle mogelijke personalia
  • Uploaden en raadplegen van HR-dossiers waarmee u op relatief eenvoudige wijze een volledig digitaal personeelsdossier op kunt zetten. Groot voordeel hiervan is dat u nauwelijks nog vertrouwelijke informatie via email hoeft te delen maar dat collega’s met de juiste toegangsrechten de betreffende dossiers kunnen raadplegen.
  • Signalering van aflopende arbeidsovereenkomsten en andere HR-zaken
  • Ziekteverzuimregistratie en de mogelijkheid om meldingen direct door te zetten naar diverse ziekteverzuimportals
  • Diverse uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • Uitgebreide workflow mogelijkheden
  • Integratie van sollicitanten en de mogelijkheid om gegevens over te zetten naar medewerker

Totaal of modulair

Met kennis van continu veranderende wet- en regelgeving, verzorgen wij uw complete personeelsmanagement of een onderdeel daarvan.

“Zonder goede medewerkers geen goede organisatie, zonder goede organisatie geen goede medewerkers.” (Rob)

“Betrokkenheid begint met begrip.” (Petra)

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.” (Rixt)

"Onderscheidend door echte zorg en aandacht voor uw salarisadministratie" (Aranka)

Contact en info:

Neem voor een afspraak of meer informatie contact op.

Patroonsweg 11, 3892 DA Zeewolde

Telefoon: 036 540 5015
E-mail: info@dijkstraenvanpuffelen.nl

Download onze algemene voorwaarden (pdf)